patch do gothic 3 1.12

Pokud budete chtít odemykat sloitjí zámky, budete si garena plus crack 2012 zase muset vypracovat zlodjství a poté pidat danou schopnost u njaké postavy, která tomuto odvtví rozumí.
KE staenÍ etina ke staení, heslo pro rozbalení: uk2czech, návod na instalaci eského patche pro Gothic 3: - ped instalací je teba mít nainstalovanou hru Gothic3 z originálního CD nainstalovan opravn patch.12 (m ).Tuto hraiku ale musíte pro dané místo nejdíve objevit.Je jen na vás, jestli tmto odpornm stvoením budete pomáhat nebo se s nimi spátelíte jen na oko a pak jim spolen s rebely vrazíte n do zad.Pes 50 druh nepátel.Naopak manu a umní s magickmi holemi tento druh povolání asi jen tko vyuije, tudí s touto specializací se vydáte spíe do krouku mág.Myslím si, e optimální pro první hraní je stední obtínost, zaáteníci moná áhnou i po nejlehí.
Takovou hrou se vak me stát a po ádném opravení technickch chyb a umlé inteligence.Mapa zaznamenala jen minimální pokrok v podob vyznaené aktuální polohy vaeho hrdiny a opt se neaktualizuje o ádná nová místa.Ve he se k vám asto pipojí njaká postava, která s vámi jde bu za vykonáním konkrétního úkolu nebo s vámi putuje dokud není mrtev nebo ho polete pry.Pro lepí zacházení s lukem potebujete hbitost, pro tvorbu lektvar alchymii a tak dále a tak dále.Samozejmostí v sérii Gothic jsou vudypítomné questy, které se neopírají pouze o eení typu "vezmi a odnes" nebo "jdi a zabij".Mezi n patí napíklad síla, hbitost, magické schopnosti, alchymie, zlodjství, kováství nebo antická znalost.Opt si ped hrou nevybíráte ádné povolání, protoe ve si urujete a bhem postupu djem.